PHẬT SỰ MIỀN BẮC
Nhanh chóng - Kịp thời - Chính xác - Nhân văn

Phật học

Sám hối như thế nào là đúng?

Đức Phật dạy ”Trên đời có hai hạng người đáng quý nhất, một là người không mắc phải lỗi lầm gì, hai là người có lỗi nhưng biết sai và sửa chữa”. Ít nhiều chúng ta thường mắc phải những lỗi lầm trong cuộc sống. Nhưng nhận ra lỗi sai và sửa lỗi sẽ khiến […]

Xem chi tiết

Tọa thiền niệm Phật

Tọa thiền là ngồi để tham cứu một vấn đề gì. Tọa thiền không phải là một phương pháp chứng quả thành đạo, mà là một trong vô lượng phương tiện giúp cho thân được an, tâm không loạn, đạt được chánh niệm. Ngoại đạo chỉ chú trọng thân mà không để ý đến tâm. […]

Xem chi tiết

Sáu pháp hòa kính để sống chung an lạc

Sáu pháp hòa hợp này không chỉ có tác dụng chấm dứt tranh cãi, đấu tranh mà còn góp phần kiến tạo bản thể của Tăng già, đem lại hòa hợp an vui đồng thời làm nên linh hồn và sức mạnh đích thực của chúng Tăng… Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi, tại […]

Xem chi tiết

Các yếu tố giúp ngũ căn bén nhạy

Thiền Minh Sát có thể được xem như tiến trình phát triển một số tâm sở tích cực cho đến khi chúng đủ sức mạnh để hoàn toàn liên tục chế ngự tâm. Những tâm sở này được gọi là những năng lực kiểm soát hay ngũ căn. Ngũ căn bao gồm: Tín, Tấn, Niệm, Định và Huệ. Đặc biệt, trong những khóa thiền tích cực, khi thực hành đúng đắn, thiền sinh sẽ phát triển được những năng lực này. Trong ngũ căn, thì Huệ […]

Xem chi tiết

Cần phân biệt khuyết giới & phạm giới

HỎI: Tôi là Phật tử, lúc đi mua sắm hay ăn uống, người thu ngân tính tiền sai (tôi trả ít hơn đáng ra phải trả), nếu về đến nhà mới phát hiện thì tôi có phạm giới trộm cắp không? Nếu tôi dò hóa đơn, phát hiện ra sai sót nhưng im lặng hưởng lợi […]

Xem chi tiết

Lời Phật trong con: Hồn người & Tâm Phật

(Bài dự thi: Viết về Đạo tràng Thanh niên Phật tử chùa Từ Xuyên) Mỗi mùa thay nhau luân chuyển, thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, dẫu cho con có đôi lần luyến tiếc. Vậy là đã gần một năm kể từ ngày con xa nhà, xa chùa để bắt đầu một công việc […]

Xem chi tiết

Phật Pháp không phải để lợi danh

Nếu giáo pháp chân chính không được thực hành nhằm mục đích giải thoát giác ngộ mà chỉ để giao lưu xã hội hay quan hệ phù phiếm thì điều đó chẳng có ý nghĩa| Không bao giờ được phép thực hành Phật pháp với mục tiêu danh lợi Chúng ta dành phần lớn thời gian của mình cho những mối bận tâm thông thường: mong được lợi lộc, sợ bị thua thiệt, mong được danh tiếng, lo […]

Xem chi tiết

Khẩu nghiệp

Nguyên nhân và nguồn gốc dẫn chúng ta đi trong sanh tử luân hồi, trong tam đồ lục đạo để chịu đau khổ hay thọ lãnh an vui đều do tam nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Trong ba nghiệp này, ý nghiệp quan trọng nhất. Nó là chủ nhân ông của mọi nghiệp thiện ác. Muốn tìm hiểu tam nghiệp đầy đủ, chúng ta không thể qua một vài trang giấy mà nói hết được. Vậy trong […]

Xem chi tiết

Luận bàn về kiếp luân hồi

Kiếp luân hồi là ngôi nhà chung của nhân loại, thoạt nghĩ kiếp luân hồi là chuyện cao siêu trong Phật Pháp, tuy nhiên đây được coi là vòng xoay trong muôn loài dù được thừa nhận hay không, thuyết luân hồi là sự hiển nhiên có thực trong cuộc sống. Ở kỳ trước tôi […]

Xem chi tiết