PHẬT SỰ MIỀN BẮC
Nhanh chóng - Kịp thời - Chính xác - Nhân văn

Phật học

Thượng tọa Thích Minh Quang hoằng pháp thời đại số

Thời đại mới với sự ra đời của các cuộc Cách mạng Công nghiệp, khoa học và công nghệ làm cho xã hội loài người đạt được nhiều bước phát triển vượt bậc, đặc biệt là những ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào đời sống. Trước bối cảnh đó, Hoằng pháp […]

Xem chi tiết

Cảnh giác với một số cách lạ dùng để trị Covid-19

Hỏi: Tình cờ, tôi được biết trên internet, dạo gần đây có một nhóm người truyền dạy nhau cách niệm số, đọc dãy số 126002600 kèm với Nam-mô Dược Sư Phật để trị bệnh Covid-19. Một nhóm khác thì truyền dạy nuốt trùn đất sống (địa long) cũng để phòng trị dịch bệnh Covid-19. Điều đáng […]

Xem chi tiết

Giáo dục – Giá trị cốt lõi của Phật giáo

Nền giáo dục Phật giáo luôn quan tâm đến đời sống xã hội, giúp con người hoàn thiện nhân cách sống với đầy đủ các giá trị về trí tuệ và đạo đức, tiến đến một thế giới hòa bình và hạnh phúc. Hơn 25 thế kỷ trước, nơi cội Bồ-đề, đức Thế Tôn vượt […]

Xem chi tiết

Ý tạo ác nghiệp đưa đến quả báo khổ

Kinh văn nói đầy đủ các nghiệp bất thiện thuộc về thân, miệng và ý. Trích đoạn này, chúng ta chỉ bàn về ba ác nghiệp của ý, do những suy nghĩ bất thiện gây ra.   Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ […]

Xem chi tiết

Thế nào là tu tâm dưỡng tánh?

Tu tâm dưỡng tánh là nơi đời mà hành đạo, nơi thân mà giữ đạo, nơi ý mà niệm đạo, nơi khẩu mà hợp đạo, nơi cõi trần mà nhập đạo, nơi cõi pháp mà xuất thế đạo. Phật tánh là tánh giác ngộ trong mỗi chúng sanh. Trần gian là cõi dục giới trong […]

Xem chi tiết

Những thói quen tạo thành ác nghiệp trên facebook

1. Đăng hình thức ăn mặn, tuy không trực tiếp giết, nhưng khuyến khích người khác giết. Quả báo của sự sát sanh là tổn thọ, bệnh tật ốm đau, tai nạn, kinh tế lui sụt, hiếm con. Đời sau tái sanh làm súc sanh trả nghiệp. Trái lại muốn tạo Phước nên chia sẻ […]

Xem chi tiết

Thuận Và Nghịch

Thuận và nghịch là  hai thể trạng đối lập; trong cuộc sống luôn luôn có hai mặt đối lập: tốt- xấu, trắng-đen, sạch- bẩn, thương-ghét, vui-buồn… Trong một nhận thức nào đó, xem đối lập là quy luật tiến hóa.Ví dụ triết học Mac-Lê bảo: “trong một hợp thể luôn có hai mặt đối lập […]

Xem chi tiết

Chữ duyên theo Phật giáo

 Hỏi: Tôi được biết về chữ duyên như vô duyên, kém duyên, hay xe duyên, nên duyên chồng vợ. Gần đây, tôi thường nghe những người Phật tử nói: nhân duyên sinh, thập nhị nhân duyên, vạn sự tùy duyên, muốn thành công phải hội đủ thiện duyên, muốn tiến tu cần phải tránh ác duyên […]

Xem chi tiết

Từ những trang kinh: Phật dạy thiếu nhi không nói dối

Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương-xá, trong rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa. Bấy giờ Tôn giả La-vân cũng ở tại thành Vương-xá, trong rừng Ôn-tuyền. Minh họa: Thích Nhuận Đức Lúc đó, Đức Thế Tôn sau khi đêm đã qua, vào buổi sáng sớm, khoác y, cầm bát, đi vào thành Vương-xá để […]

Xem chi tiết

Đời sống tâm linh làm nên giá trị người tu

Có một Tăng sinh nọ thường hay nhìn lỗi của người khác rồi nhận xét, phê bình, đánh giá với thái độ bất mãn. Tôi nói với vị ấy rằng nhìn lỗi của người khác làm gì rồi bất mãn, mà chắc gì nhận thức của mình đã đúng, mình chỉ cần tu cho mình […]

Xem chi tiết