PHẬT SỰ MIỀN BẮC
Nhanh chóng - Kịp thời - Chính xác - Nhân văn

Nghiên cứu

Vận mệnh có thể thay đổi trong tay mình

Bởi vì tất cả mọi sự đều do vận mệnh an bài, nên tôi chẳng tham chẳng cầu, chẳng có vọng tưởng gì cả. Vị Thiền Sư nghe nói liền tiếp lời: “Tôi tưởng Ngài là một bậc phi thường, nhưng hóa ra Ngài chỉ là một kẻ phàm phu tục tử.”  Vận mệnh có […]

Xem chi tiết

Dung mạo là do nghiệp lực biến hiện thành

Dung mạo là do nghiệp lực biến hiện thành, nghiệp lực tức là tâm, người thế gian coi tướng, đoán mạng đều nói tướng tùy tâm chuyển, chúng tôi cũng thường nhắc nhở đồng tu, tướng tùy tâm chuyển, thể chất thân thể cũng tùy tâm chuyển. Không những thân tướng tùy tâm chuyển, hoàn […]

Xem chi tiết

Phật tại tâm là gì?

Phật tại tâm là ở nơi nào trong tâm? Tìm Phật… bằng cách gì?  Hỏi: người ta thường nói: “Phật tại tâm”. Xin cho biết, Phật tại tâm là ở nơi nào trong tâm? Tìm Phật trong tâm bằng cách gì?  Đáp: Hiểu “Phật tại tâm” như thế nào cho đúng…? Các câu nói, “Phật […]

Xem chi tiết

Phật giáo có tin thiên đường và địa ngục hay không?

Phật giáo có tin thiên đường và địa ngục, Phật giáo không hoài nghi có tồn tại thiên đường và địa ngục, bởi vì thiên đường, địa ngục đều cùng nằm trong phạm vi luân hồi, sinh tử. Có tin, Phật giáo không hoài nghi có tồn tại thiên đường và địa ngục, bởi vì thiên đường, địa ngục đều cùng nằm trong phạm vi luân hồi, sinh tử. Phật […]

Xem chi tiết

Địa ngục: Nên hiểu như thế nào?

Trong 10 pháp giới, có 4 thuộc về Thánh pháp giới bao gồm: Phật, Bồ Tát, Thanh văn và Duyên giác; 6 pháp giới thuộc về Phàm: Trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Địa Ngục – cảnh giới đầy đau khổ Địa có nghĩa là đất, ngục có nghĩa là nơi […]

Xem chi tiết

Ngược đãi, sát sinh đều tạo nhân đọa địa ngục

Trong một đời nếu không biết tu học thiện nghiệp mà chỉ tạo thập ác, không minh bạch nhân quả sự lý, không biết tu thiện tích đức, thoáng qua vô thường đã đến hồn quy địa phủ, hối hận đã trễ. Một khi đã tắt thở thì sinh mạng không còn, con người khi […]

Xem chi tiết

Muốn độ chúng sinh phải có phước báo từ việc bố thí

Thế gian hiện nay rất nhiều người có phước, hưởng phước. Phước từ đâu mà có? Đều do đời quá khứ cúng dường Tam bảo, bố thí chư thiên nhân dân, quyên phi nhuyễn động, đều tu được từ đây. Ảnh minh họa. Trong kinh Phật thường nói khích lệ mọi người phước huệ song […]

Xem chi tiết

Làm phước là pháp hành tạo niềm vui an lạc

Để được phước, được lòng người khác thì ta phải làm sao? Phải biết làm việc theo điều lành – làm phước – là một trong những pháp hạnh phúc mà đức Phật đã dạy. Một nhóm người gặp nhau trong một dịp nào đó, có kẻ được cảm tình với người này, kẻ có […]

Xem chi tiết

Gặp được Phật pháp là khó

Người học Phật thường nghe câu “Sinh ra đời gặp được Phật pháp là khó’. Kỳ thực thì với phương tiện ngày nay, không khó để truy tìm một bản kinh của Phật hay một pháp thoại nào đó của những vị thầy danh tiếng. Có điều, để hiểu được thật nghĩa của Phật pháp […]

Xem chi tiết

Nhân quả là quy luật khách quan

Một người bị giết hại có phải do nhân từ nhiều kiếp trước bây giờ trỗ quả, điều này có đúng với giáo pháp nhà Phật không? Vậy thì Phật pháp giải thích thế nào về kẻ ra tay giết hại người khác? Do nhân duyên gì mà họ làm ác như vậy? Tôi có […]

Xem chi tiết