PHẬT SỰ MIỀN BẮC
Nhanh chóng - Kịp thời - Chính xác - Nhân văn

Phật học ứng dụng

Sám hối như thế nào là đúng?

Đức Phật dạy ”Trên đời có hai hạng người đáng quý nhất, một là người không mắc phải lỗi lầm gì, hai là người có lỗi nhưng biết sai và sửa chữa”. Ít nhiều chúng ta thường mắc phải những lỗi lầm trong cuộc sống. Nhưng nhận ra lỗi sai và sửa lỗi sẽ khiến […]

Xem chi tiết

Tọa thiền niệm Phật

Tọa thiền là ngồi để tham cứu một vấn đề gì. Tọa thiền không phải là một phương pháp chứng quả thành đạo, mà là một trong vô lượng phương tiện giúp cho thân được an, tâm không loạn, đạt được chánh niệm. Ngoại đạo chỉ chú trọng thân mà không để ý đến tâm. […]

Xem chi tiết

Sáu pháp hòa kính để sống chung an lạc

Sáu pháp hòa hợp này không chỉ có tác dụng chấm dứt tranh cãi, đấu tranh mà còn góp phần kiến tạo bản thể của Tăng già, đem lại hòa hợp an vui đồng thời làm nên linh hồn và sức mạnh đích thực của chúng Tăng… Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi, tại […]

Xem chi tiết

Cần phân biệt khuyết giới & phạm giới

HỎI: Tôi là Phật tử, lúc đi mua sắm hay ăn uống, người thu ngân tính tiền sai (tôi trả ít hơn đáng ra phải trả), nếu về đến nhà mới phát hiện thì tôi có phạm giới trộm cắp không? Nếu tôi dò hóa đơn, phát hiện ra sai sót nhưng im lặng hưởng lợi […]

Xem chi tiết

Phật Pháp không phải để lợi danh

Nếu giáo pháp chân chính không được thực hành nhằm mục đích giải thoát giác ngộ mà chỉ để giao lưu xã hội hay quan hệ phù phiếm thì điều đó chẳng có ý nghĩa| Không bao giờ được phép thực hành Phật pháp với mục tiêu danh lợi Chúng ta dành phần lớn thời gian của mình cho những mối bận tâm thông thường: mong được lợi lộc, sợ bị thua thiệt, mong được danh tiếng, lo […]

Xem chi tiết

Khẩu nghiệp

Nguyên nhân và nguồn gốc dẫn chúng ta đi trong sanh tử luân hồi, trong tam đồ lục đạo để chịu đau khổ hay thọ lãnh an vui đều do tam nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Trong ba nghiệp này, ý nghiệp quan trọng nhất. Nó là chủ nhân ông của mọi nghiệp thiện ác. Muốn tìm hiểu tam nghiệp đầy đủ, chúng ta không thể qua một vài trang giấy mà nói hết được. Vậy trong […]

Xem chi tiết

Tu quán vô thường để trân quý cuộc sống hơn nữa!

Một người bạn mà tôi quen đã đặt tiêu đề trên trang cá nhân: “Ai rồi cũng phải chết, biết vậy để sống cho tốt!”. Bạn ấy cho tôi biết rằng mình quán vô thường, lấy giáo lý vô thường để nhắc nhở bản thân không lười nhác, biếng trễ mọi việc. Sau khi nghe […]

Xem chi tiết

Tu pháp gì không gặp ác đời sau?

Phật pháp có nhiều pháp môn tu tập thích hợp cho nhiều căn cơ, hoàn cảnh khác nhau. Có người phát tâm xuất gia dõng mãnh cầu giải thoát sinh tử trong hiện đời. Có nhiều người cầu phước báo bình an, hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại và tương lai.   Thực tập […]

Xem chi tiết