PHẬT SỰ MIỀN BẮC
Nhanh chóng - Kịp thời - Chính xác - Nhân văn

Phật học ứng dụng

Hãy mỉm cười khi khó khăn đến gõ cửa

Sống ở đời, chúng ta luôn mong muốn mọi thứ đều diễn ra như ý, tốt đẹp, thuận buồm xuôi gió, nhưng đó là điều không thể đạt được. Bởi cuộc sống có những thuận lợi thì cũng có những khó khăn nhất định của nó. Vậy thì khi khó khăn đến gõ cửa, ta […]

Xem chi tiết

Lời Phật dạy sâu sắc về sự ích kỷ

Chúng ta sống ở thế gian này không nên vì chính mình, vì chính mình thì phạm vi đó quá nhỏ, đó chính là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Ta sống ở thế gian này là vì ai vậy? Vì tất cả chúng sanh. Con người sống trên thế gian không thể tránh khỏi […]

Xem chi tiết

Khiêm cung mới tiến đạo

Đức khiêm hạ, cung kính và phục tùng các bậc phạm hạnh trên trước là nền tảng đạo hạnh của người tu. Bước chân vào đạo cần phải trui tâm rèn ý để thành tựu khiêm hạ, cung kính và phục tùng. Đây là dấu hiệu cho biết người có căn lành, có tâm tu, […]

Xem chi tiết

Cách giúp thân vui & tâm vui

Trong kinh Tăng nhất A-hàm, Phật phân ra bốn loại người: 1- Thân vui tâm không vui. 2- Thân không vui tâm vui. 3- Thân không vui tâm không vui. 4- Thân vui tâm vui. Thân, tâm an vui – Ảnh: Phạm Nhất Việt Thân vui tâm không vui, là “Phàm phu tạo phước, đối […]

Xem chi tiết

Làm người ác có sung sướng không?

Những người ác gây ức chế, kinh ghét, sợ hãi cho mọi người. Vậy họ làm ác, mà không biết mình làm ác, họ làm xấu, mà không biết mình làm xấu. Họ khinh bỉ người khác, mà không biết như vậy mình cũng sẽ bị quả nghiệp. Hỏi: – Khó mà nhẫn nhục được […]

Xem chi tiết

Nhiều tuổi chưa hẳn là trưởng lão

Thì ra, ly dục và vượt thoát lưới dục mới là chất liệu kiến tạo nên địa vị trưởng lão… Một thời, Tôn giả Mahà Kaccàna trú ở Madhurà. Rồi Bà la môn Kandaràyana đi đến, thưa với Tôn giả Mahà Kaccàna như sau: Tôi có nghe, thưa Tôn giả Mahà Kaccàna: “Sa môn Mahà […]

Xem chi tiết