PHẬT SỰ MIỀN BẮC
Nhanh chóng - Kịp thời - Chính xác - Nhân văn

Phật học ứng dụng

Tiền an cư và hậu an cư

Trong thời gian ba tháng mùa mưa ở Ấn Độ thì chư Tăng không được đi hành hóa các nơi, hơn nữa do vì trong thời gian này các loại cây cỏ, côn trùng phát sanh, nên để đừng sát thương các vật đó, hàng đệ tử Phật thường tập trung lại một nơi, cấm […]

Xem chi tiết

Đừng vội tin những gì mình thấy, nghe, nghĩ

Nhan Hồi là đệ tử giỏi của Khổng Tử. Một lần đang khi Nhan Hồi nấu cơm trong bếp, Khổng Tử đi ngang qua, ông nhìn thấy Nhan Hồi múc cơm ăn vụng.   Khổng Tử buồn bã lẳng lặng bỏ đi, trong đầu nghĩ: “Trước giờ Nhan Hồi là một đệ tử tốt, nay […]

Xem chi tiết

Nên niệm Phật thầm hay niệm ra tiếng?

HỎI: Xin hỏi, niệm thầm danh hiệu Phật trong tâm có được không hay phải niệm ra tiếng?   (HUY THẠNH, kingcobra…@gmail.com)   Chánh niệm với Phật hiệu – Ảnh minh họa   ĐÁP:   Bạn Huy Thạnh thân mến!   Niệm danh hiệu Phật thầm ở trong tâm hay niệm ra tiếng lớn hoặc nhỏ […]

Xem chi tiết

Ý nghĩa chuỗi tràng hạt trong Phật giáo

Tràng hạt là một phương tiện trong muôn ngàn phương tiện tu tập của Phật giáo. Trong Phật giáo, mọi hình thức pháp khí hay vật thể đều là những phương tiện. Tuy nhiên, không phải vô cớ mà người ta bày ra. Dĩ nhiên, mỗi một hình thức của một vật thể đều có […]

Xem chi tiết

Giới luật là để nâng đỡ người yếu kém

Phật dạy, Tăng Ni nếu có trị tội thì sử dụng pháp Yết Ma, mà Yết Ma của Phật, cũng nhằm mục đích giải tội, khi còn cứu được vì lòng từ bi của Tăng Đoàn. Đức Phật không chủ trương dùng giới luật, để thúc ép, ràng buộc người khác, vì bị giới luật […]

Xem chi tiết

Tụng kinh công đức vô biên

Tụng kinh, chúng ta cũng nên trang trải tâm từ bi, mở rộng tâm hồn thương yêu những người xung quanh, thương yêu tất cả mọi loài chúng sinh, cả chúng sinh hữu hình lẫn vô hình. “Tụng kinh công đức vô biên, xin đem hồi hướng mọi miền gần xa… Con cùng muôn loại […]

Xem chi tiết

Biết ơn và đền ơn

Một trong những phẩm hạnh cao đẹp của người đệ tử Phật là biết ơn và đền ơn. Ơn nghĩa trong cuộc đời thật bao la rộng lớn, bao trùm khắp tất cả mọi chúng sanh và hết thảy sự vật. Giáo điển nhà Phật khái quát ơn nghĩa trong đời thành bốn ơn sâu […]

Xem chi tiết

Công năng của phước đức

Hẳn ai cũng biết câu: “Có tài mà cậy chi tài”, tài trí là cần thiết nhưng chưa đủ để đem đến thành công. Muốn thành công, ngoài tài trí cần phải có phước đức. Vì vậy, gieo trồng phước đức trong đời sống hàng ngày là một trong những nhân duyên quan trọng, góp […]

Xem chi tiết