PHẬT SỰ MIỀN BẮC
Nhanh chóng - Kịp thời - Chính xác - Nhân văn

Tư liệu

Đại lão HT.Thích Trí Quang nói về Ngọn lửa Quảng Đức

Cùng đọc lại một trích đoạn Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang viết về Bồ-tát Thích Quảng Đức, trích hồi ký của ngài, về một sự kiện ”vô tiền khoáng hậu” – ngọn lửa Bồ-tát Quảng Đức chấn động địa cầu năm 1963. Trong ngọn lửa nóng, Ngài vẫn bình thản, siêu thoát… – […]

Xem chi tiết

Sự dung hợp Tịnh độ & Thiền của ngài Vĩnh Minh

Sự tương tác giữa Thiền và Tịnh độ đã được một số học giả quan tâm, nhưng sự quan tâm của họ chủ yếu tập trung vào mối quan hệ đối nghịch chứ không phải dung hợp. Bài viết này bàn về sự dung hợp giữa Thiền và Tịnh độ. Đây là một đặc điểm […]

Xem chi tiết

So sánh sơ lược các bản Hán dịch kinh Kim cang

Kinh Kim cang là một trong những bản kinh thuộc hệ tư tưởng Đại thừa Bát-nhã, đồng thời là một bản kinh được các đại dịch sư nổi tiếng dịch rất nhiều lần và rất được chú trọng.  Kinh Kim cang thời nhà Đường Trong bài viết này, tác giả sơ lược dịch dẫn và chỉ ra […]

Xem chi tiết

Phóng sự nổi tiếng thế giới của nhiếp ảnh gia Malcolm Browne về cuộc tự thiêu lịch sử của HT Thích Quảng Đức

Malcolm Browne (1931-2012), phóng viên duy nhất của AP (Associates Press) có mặt tại ngã tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt. Tấm hình mà NAG chụp Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối đã xuất hiện trên trang nhất toàn thế giới khiến Tòa Bạch Ốc rùng mình. Mùa Phật […]

Xem chi tiết

Chiếc bát từ nguyên thủy đến oryoki

Theo sự tích Đức Phật, Thái tử Tất Đạt Đa rời bỏ hoàng gia và cung điện để tìm con đường giải thoát cho chúng sinh, ban đầu Ngài cùng tu với năm anh em Kiều Trần Như với pháp tu khổ hạnh. Ngài sớm nhận ra rằng, lối tu đó không khai mở trí […]

Xem chi tiết

Khảo Về Tuyên Ngôn Đản Sanh

Đức Phật không phải là một nhà chính trị theo nghĩa cổ điển, càng không phải là một nhà cách mạng hiểu theo phong cách của chữ nghĩa hôm nay. Và do vậy, chữ tuyên ngôn theo định nghĩa của các bộ từ điển ngày nay(1) chưa thể biểu đạt trọn vẹn những điều mà Đức Phật đã trình bày, vì chúng sẽ dừng lại trong giới hạn của ngôn […]

Xem chi tiết