PHẬT SỰ MIỀN BẮC
Nhanh chóng - Kịp thời - Chính xác - Nhân văn

Tư liệu

Đức Phật với những người trẻ tuổi trong kinh A Hàm

Đức Phật cảnh cáo những người trẻ tuổi cùng những người chưa hề có bệnh tật không nên tự mãn về sức khỏe của mình mà chìm đắm trong dục vọng, vì cái bệnh và cái chết không phải chỉ dành riêng cho những người già nua tuổi tác mà cho tất cả mọi lứa […]

Xem chi tiết

Suy niệm nhân ngày Đức Thế Tôn xuất gia

Hơn 2.600 năm đã trôi qua kể từ đêm huyền nhiệm khi Thái tử Tất-đạt-đa vượt thành xuất gia tìm đạo, câu chuyện về Ngài vẫn thường được hàng con Phật nhắc nhớ với tất cả sự tôn kính và ngưỡng vọng. Hình ảnh vị vương tử rời bỏ vương thành Ca-tỳ-la hoa lệ, rời […]

Xem chi tiết

Lục Tổ Huệ Năng và câu chuyện truyền y bát

Lục Tổ Huệ Năng là thiền sư nổi tiếng trong lịch sử thiền tông Trung Hoa. Ngài không biết chữ nhưng lại là người kế tiếp Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn khi còn là cư sĩ và trở thành vị Tổ thứ sáu thiền tông Trung Hoa. “Bồ Đề vốn không cây Gương sáng cũng không […]

Xem chi tiết

Đại lão HT.Thích Trí Quang nói về Ngọn lửa Quảng Đức

Cùng đọc lại một trích đoạn Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang viết về Bồ-tát Thích Quảng Đức, trích hồi ký của ngài, về một sự kiện ”vô tiền khoáng hậu” – ngọn lửa Bồ-tát Quảng Đức chấn động địa cầu năm 1963. Trong ngọn lửa nóng, Ngài vẫn bình thản, siêu thoát… – […]

Xem chi tiết

Sự dung hợp Tịnh độ & Thiền của ngài Vĩnh Minh

Sự tương tác giữa Thiền và Tịnh độ đã được một số học giả quan tâm, nhưng sự quan tâm của họ chủ yếu tập trung vào mối quan hệ đối nghịch chứ không phải dung hợp. Bài viết này bàn về sự dung hợp giữa Thiền và Tịnh độ. Đây là một đặc điểm […]

Xem chi tiết

So sánh sơ lược các bản Hán dịch kinh Kim cang

Kinh Kim cang là một trong những bản kinh thuộc hệ tư tưởng Đại thừa Bát-nhã, đồng thời là một bản kinh được các đại dịch sư nổi tiếng dịch rất nhiều lần và rất được chú trọng.  Kinh Kim cang thời nhà Đường Trong bài viết này, tác giả sơ lược dịch dẫn và chỉ ra […]

Xem chi tiết