PHẬT SỰ MIỀN BẮC
Nhanh chóng - Kịp thời - Chính xác - Nhân văn

Văn hóa- Đ. sống

Phải làm sao đây khi bị người khác hiểu lầm?

Tâm hồn cao thượng không phải vì quen biết được bao nhiêu người, mà là ở chỗ có thể bao dung được nhiều hay ít. Phải làm sao đây khi bị người khác hiểu lầm? Không nói là một loại độ lượng. Sự tình thật giả, trắng đen, thời gian sẽ cho bạn câu trả […]

Xem chi tiết

7 tâm cần phát khởi khi thực hành sám hối

Một là tâm tủi hổ, hai là tâm e sợ, ba là tâm chán xa, bốn là tâm bồ đề; năm là tâm oán thân bình đẳng; sáu là tâm nghĩ báo ân Phật; bảy là tâm oán xét tội tính vốn không. Thứ nhất tâm tủi hổ, là tự nghĩ ta với đức Thích […]

Xem chi tiết

Câu Chuyện Phật Pháp: Lời Chúc Của Thiền Giả

Thời niên thiếu, khi chưa xuất gia, thiền sư Long Đàm (đời Đường) rất nghèo, phải bán bánh mưu sinh, không chốn nương thân. Vì vậy, thiền sư Đạo Ngộ đã cho Long Đàm ngụ ở một căn phòng nhỏ bên cạnh chùa của mình. Để biểu thị lòng biết ơn, mỗi ngày Long Đàm […]

Xem chi tiết

Hoa sen: Biểu tượng của sự vô nhiễm

Rig-veda là tài liệu sớm nhất về tôn giáo, phong tục, hiến pháp và xã hội Ấn Độ. Hầu hết các tụng ca trong đây đều là những vần thơ ca ngợi các thiên thần với mục đích làm vui lòng các đấng siêu nhiên này với màu sắc siêu hình bàng bạc trong những […]

Xem chi tiết

Đúng không ai nhớ, sai chẳng ai quên

Trong cuộc sống này có một số người, bạn giúp họ cả trăm lần họ không có được một lời cảm ơn. Nhưng chỉ một lần không giúp, họ quay ra hận bạn. Bao nhiêu cố gắng nỗ lực bỏ ra vì người khác, thứ bạn nhận lại được không phải là sự chân thành […]

Xem chi tiết

Phân biệt giai cấp khinh thường mọi người

Sau khi đức Phật thành đạo dưới cội Bồ đề, Ngài thấy rõ ràng chúng sinh thăng lên lộn xuống trôi lăn trong 6 nẻo luân hồi bởi do mình tạo tác. Mình làm lành được hưởng phước thì sinh ba cõi là người, Atula, trời; ngược lại nếu làm ác thì bị đọa 3 đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Đó là quy luật nhân quảtuần […]

Xem chi tiết

10 thói quen xấu cướp đi hạnh phúc của bạn

Những việc làm lặp đi lặp lại sẽ định hình con người chúng ta. Thói quen tốt có thể nâng chúng ta lên tới đỉnh cao của hạnh phúc, ngược lại thói quen xấu, cuối cùng sẽ dìm chúng ta xuống vực sâu đau khổ. Sau đây là 10 thói quen mà nếu bạn đang […]

Xem chi tiết