PHẬT SỰ MIỀN BẮC
Nhanh chóng - Kịp thời - Chính xác - Nhân văn

Hà Nội: Ni chúng chùa Bồ Đề tác pháp an cư tại chỗ

Ngày Đăng: 29-06-2021

(PSMB)

Thể theo truyền thống Phật giáo từ khi đức Phật còn tại thế, các vị tỳ kheo, tỳ kheo Ni lại vân tập về trú xứ trong 3 tháng mùa mưa để tu học, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới – Định – Tuệ.

Theo chỉ đạo của BTS GHPGVN TP. Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2021, nhằm 15 tháng 5 năm Tân Sửu vừa qua, chư Ni chùa Bồ Đề (quận Long Biên, TP. Hà Nội) đã tổ chức tác pháp an cư tại chỗ do dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp.

Năm nay, chùa Bồ Đề có: 29 tỳ kheo Ni và 3 Sa Di Ni, 3 hình đồng. Nghi thức tác pháp an cư và các thời khóa vẫn được thực hiện theo nghi thức truyền thống phía Bắc.

Trong buổi lễ tác pháp an cư, đại chúng tề tựu tại giảng đường đỉnh lễ Tam Bảo, lễ Phật bạch Phật xin tác pháp an cư, và tiến về Tổ Đường lễ Tổ, dâng lời phát nguyện trong ba tháng an cư sẽ luôn tinh tấn tu tập, khép mình trong thanh quy, giới luật, trau dồi Giới – Định –Tuệ.

An cư kiết hạ là truyền thống có từ thời đức Phật, được Tổ đức truyền thừa cho đến nay, hạ trường là nơi để phát huy tinh thần lục hòa cộng trụ của hàng ngũ xuất gia. Cho dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng tinh thần hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội vẫn được phát huy và kế tục giữ gìn trong thực hiện truyền thống an cư của Ni chúng chùa Bồ Đề.

 

Chùa Bồ Đề