PHẬT SỰ MIỀN BẮC
Nhanh chóng - Kịp thời - Chính xác - Nhân văn

Thái Bình: Tưởng niệm Thánh Tổ Kiều Đàm Di và chư Ni tiền bối hữu công

Ngày Đăng: 11-03-2019

(PSMB)

Chiều qua, ngày 10-3 (5-2-Kỷ Hợi), trong khuôn khổ Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo do Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Thái Bình tổ chức, tại chùa Thánh Long – trụ sở GHPGVN tỉnh (Đ.Lê Đại Hành, P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình) đã trang nghiêm diễn ra nghi thức tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và cung tiến Giác linh chư Ni tiền bối PG Thái Bình đã viên tịch.

Trước khi thực hiện nghi thức tưởng niệm, chư Ni Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh đã vân tập về trụ sở BTS Phật giáo tỉnh (nơi diễn ra Đại lễ chính thức vào sáng ngày 6-2-Kỷ Hợi), họp công tác tổ chức Đại lễ, viếng Đền thờ liệt sỹ tỉnh, thực hiện các nghi thức đỉnh lễ Tam bảo, niêm hương lễ Tổ, và tham Tăng.

Chư tôn đức Ni viếng đền thờ liệt sỹ tỉnh
Thành kính tưởng niệm
Ngưỡng mong Phật lực tiếp độ anh linh các liệt sỹ

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư vị Trưởng lão Ni Thái Bình tiền bối hữu công đã hoàn thiện, cầu nguyện cho Đại lễ được diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Chư tôn đức Ni giới Phật giáo tỉnh đã vân tập lễ đài chùa Thánh Long với lòng thành kính, dâng hương hoa, lễ phẩm cúng dường và tưởng niệm.

Toàn thể chư Ni hiện diện đã thành kính thực hiện các nghi thức dâng hương tưởng niệm, nhất tâm đồng tụng niệm khóa lễ cúng dường Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, người khai mở Ni đoàn và cung thỉnh Giác linh chư vị Ni trưởng, Ni sư tiền bối hữu công đã viên tịch.

Ngưỡng mong Phật lực tiếp độ anh linh các liệt sỹ
Ngưỡng mong Phật lực tiếp độ anh linh các liệt sỹ
Ngưỡng mong Phật lực tiếp độ anh linh các liệt sỹ
Ngưỡng mong Phật lực tiếp độ anh linh các liệt sỹ
Chư tôn đức cử hành khóa lễ cúng Phật, tụng kinh, dâng hương tưởng niệm
Chư tôn đức cử hành khóa lễ cúng Phật, tụng kinh, dâng hương tưởng niệm
Chư tôn đức cử hành khóa lễ cúng Phật, tụng kinh, dâng hương tưởng niệm
Công tác chuẩn bị lễ đài tại chùa Thánh Long sắp hoàn thiện
Đỉnh lễ Tôn tượng Thánh Tổ Kiều Đàm Di tại Tổ đường chùa Thánh Long
Bồi hồi tưởng nhớ chư vị Ni trưởng, Ni sư tiền bối Phật giáo Thái Bình
Bồi hồi tưởng nhớ chư vị Ni trưởng, Ni sư tiền bối Phật giáo Thái Bình
Tụng kinh hồi hướng công đức cầu nguyện Phật pháp trường tồn
Tụng kinh hồi hướng công đức cầu nguyện Phật pháp trường tồn
Chư Ni trưởng, Ni sư Thái Bình lắng nghe giáo giới từ Đại Tăng
Chư Ni trưởng, Ni sư, Ni giới Thái Bình dâng hương, nhiễu Phật, tưởng niệm Thánh Tổ
Cung nghinh ĐĐ.Thích Thanh Vượng chia sẻ về ý nghĩa Đại lễ

Đại lễ thể hiện Ni giới Thái Bình ngày nay một lòng noi gương giới hạnh, tri ân công đức to lớn của Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, Ngài đã có công khai mở Ni đoàn từ thời Đức Phật tại thế; chư vị Trưởng lão Ni tiền bối của Phật giáo Việt Nam nói chung, Phật giáo Thái Bình nói riêng đã dày công thành lập, phát triển Ni bộ, vun bồi, giữ gìn giềng mối Chánh pháp trên tinh thần “truyền đăng tục diệm –kế vãng khai lai”, để Ni đoàn của Đức Kiều Đàm Di mãi trường tồn, Tăng Ni nhị bộ phát triển trong ngôi nhà Giáo hội, giữ gìn kỷ cương, nghiêm trì giới luật. Qua đó, Ni chúng Thái Bình cùng Ni chúng cả nước nguyện tiếp nối nguồn năng lượng từ đạo hạnh, ân đức cao dày, thắp sáng ngọn đuốc trí, tuệ trong hành trình tu tập, hành đạo như gương sáng cao vời của Đức Thánh Tổ Ni và chư Trưởng lão Ni tiền bối hữu công.

Buổi tối cùng ngày, ĐĐ.Thích Thanh Vượng đã thay mặt cho Thường trực BTS và ban Tăng sự PG tỉnh có buổi giáo giới với chư Ni về dự lễ, ôn lại công hạnh của Thánh Tổ Kiều Đàm Di, người khai mở Ni đoàn và chư Ni Phật giáo Việt Nam nói chung, chư Ni trưởng, Ni sư PG Thái Bình nói riêng đã nghiêm trì giới luật, dầy công tu tập và dẫn dắt chư Ni đi theo con đường giác ngộ của đức Phật.